210 68 98 409
Φλέμινγκ 20, Μαρούσι
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 09:44

Virtual World Spine 2020

Overview
Title Virtual World Spine 2020
Web Conference 29-30th August, 2020
Official Language English
Abstract Submission Deadline July 20, 2020
Early Registration Deadline July 31, 2020
Regular Registration August 1, 2020 - August 16, 2020

 

https://www.virtualworldspine.com/