Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης

Πρόεδρος: Θεόδωρος Β. Γρίβας
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Βλάχος
Πρώην Πρόεδρος: Αθανάσιος Σπηλιωτόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Μακρυγιαννάκης
Ταμίας: Αβραάμ Πλουμής
Μέλη: Ιωάννης Γελαλής
  Κωνσταντίνος Κουζέλης
  Βασίλειος Λυκομήτρος
  Ιωάννης Μπαλογιάννης

Social media