Πληροφορίες Εγγραφής

Τύπος Εγγραφής Έως 31/07/2015 Από 01/08/2015
Μέλη ΕΕΣΣ 120,00€ 120,00€
Ειδικευμένοι 150,00€ 200,00€
Ειδικευόμενοι 70,00€ 100,00€
Φυσικοθεραπευτές 70,00€ 100,00€
Άλλες ειδικότητες 70,00€ 100,00€
Φοιτητές** ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

H εγγραφή περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
  • Συμμετοχή στο Διεθνές Meeting της ΕΕΣΣ
  • Συνεδριακό Υλικό
  • Πρόσβαση στον Χώρο της Έκθεσης
  • Συμμετοχή σε διαλείμματα καφέ και γεύματα βάσει προγράμματος.

* Ισχύει για όσα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης είναι οικονομικά ενήμερα.
Υπενθυμίζουμε οτι η εγγραφή στην ΕΕΣΣ έχει μειωθεί στα 50 € και η ετήσια συνδρομή στα 70 €.
** Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίζουν αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας κατά την εγγραφή τους.


ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, Synthesis Group: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., έως και τις 15/6/2015, θα παρακρατηθεί το ποσό των 50%, ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης.
Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, από τις 16/6/2015 έως και τις 15/8/2015, θα παρακρατηθεί το 80% του συνολικού ποσού ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης.
Καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν στη γραμματεία του συνεδρίου μετά τις 16/8/2015.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου, ως και 16/6/2015 θα γίνονται δεκτές χωρίς επιβάρυνση.
Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία του συνεδρίου από την 17/6/2016 έως και 19/10/2015, θα γίνονται δεκτές με επιβάρυνση 30 €.
Αντικαταστάσεις ονομάτων δε γίνονται δεκτές μετά την 20/10/2015.