Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Μπούντης Α. Αγγουράκης Π.  Ακριβός Ι.
Αντιπρόεδρος: Σπηλιωτόπουλος Α. Βλάχος Κ. Βαλαβάνης Ι.
Γεν. Γραμματέας: Μακρυγιαννάκης Γ. Ζαφείρης Χ. Γελαλής Ι.
Ταμίας: Πλούμης Α. Καλαμπόκης Α Γρίβας Θ.
Μέλη: Βλάχος Κ. Κουζελής Κ. Ζαχαρίου Κ.
Κουζέλης Κ. Λυκομήτρος Β. Κολλίντζας Λ. 
Λυκομήτρος Β.  Μακρυγιαννάκης Γ. Μάγρας Ι. 
Πατεράκης Κ. Μόσχος Σ. Μοράκης Α.
Γελαλής Ι.     Μπουράμας Δ. Πατσιαούρας Θ. 
  Παπαστεφάνου Σ. Πλούμης Α. 
  Πατεράκης Κ. Πνευματικός Σ. 
  Σαββίδης Α. Πολυθεοδωράκης Ι. 
  Τσαφαντάκης Μ. Σάπκας Γ. 
  Χατζηανδρέου Α.  Σπηλιωτόπουλος Α. 
    Τσάγκαλης Α. 
    Χατζηδάκης Ε.
    Χατζηκομνηνός Ι.