Σημαντικές Ημερομηνίες

Ενεργοποίηση on line εγγραφής 18 Μαΐου 2015
Ενεργοποίηση on line υποβολής εργασίας 18 Μαΐου 2015
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 17 Αυγούστου 2015
Ενημέρωση συγγραφέων εργασιών 18 Σεπτεμβρίου 2015
Καταληκτική ημερομηνία μειωμένης εγγραφής 31 Ιουλίου 2015