Βραβεία

Θα απονεμηθούν δύο Βραβεία Ελεύθερων Ανακοινώσεων

  • Ένα για την καλύτερη Ελεύθερη Ανακοίνωση
  • Ένα για την καλύτερη Ελεύθερη Ανακοίνωση με πρώτο όνομα ειδικευόμενου ή επιμελητή β’ (όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία βράβευσης αυτής της κατηγορίας να το αναφέρουν κατά την υποβολή της εργασίας τους.)

Στις βραβευμένες εργασίες θα απονεμηθεί Έπαινος συνοδευόμενος με χρηματικό ποσό και θα δημοσιευθούν στο
ηλεκτρονικό περιοδικό Scoliosis Journal.